هعی داش بهمن

همین چند روز پیش بود  یه عده تو جاده هراز بهمن اومد روشون و مردن

بیچاره حاج خانم …

چی می کشید دم آخری که این همه رفتی روش و صداش هم در نمیومد

هعی داش بهمن

دلگیرم…دلم جاده میخواد ‌‌..‌شمال میخواد…سقوط بهمن میخواد….!

یه چند لحظه از جو بهمن بیایم بیرون

شیر تو این زندگی

تف به این ۹۵ که همین‌ جوری داره کش میاد و تلفات میده

چشمتو باز میکنی‌اول صبح و میبینی زده حسن جوهرچی فوت کرده.

سنی نداشت آخه

صبح جمعه ای بدجوری حالمون خراب شد

باور کردنی نیست اصن

🙁

روایت ها داریم

از بس همه چی خالصانه بوده اون زمان…!

هر چی که از دهن مبارک ایشان در میومده ، ملت ۲ ساعت گریه میکردن و خودشون رو جر میدادن و داش بهمن هم هر کی بیشتر جر میخورد رو یه پست و مقامی بهش میداد تا از دلش در بیاره‌ تا مرهمی باشه بر سوزش جر‌شان.

اینو خدا شاهده همین الان هم داشت صدا و سیمای خودشون هم نشون میداد

و البته شایان ذکر هست که ایشان به فیوز هم ارادت داشتن و زندگی رو فیوزانه نگاه میکردن که هیچ ربطی الان به موضوع نداشت و گفتیم همین‌ جوری بگیم .

خلاصه مرگ بر شاه ‌… مرگ بر آمریکا…مرگ بر انگلیس … مرگ بر فرانسه … مرگ بر روسیه …مرگ بر اسراییل ..مرگ بر ترکیه ‌.‌‌..مرگ بر کانادا‌…مرگ بر کره زمین به جز ایران.