تو تاریخ بنویسید که به دختران کشورمون یه روزی پرچم سوریه دادن تا بتونن وارد ورزشگاه بشن و فوتبال ببینن

🙁